Ett digitalt moln svävar över en elektronisk installation som påminner om ett kretskort.

KOSTNADS­EFFEKTIVA LÖSNINGAR OCH SMARTA ARBETSSÄTT

För att ta fram mjukvarulösningar som är kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och löser användarens problem, behövs även effektiva arbetssätt och processer. Både utvecklare och ledare behöver bidra till fokus på aktiviteter som skapar värde för såväl företag som kund.

Dagens produkter innehåller alltmer mjukvara och det sätter stora krav på en effektiv mjukvaruutvecklingsprocess. Funktionstillväxt i branscher där behov och önskemål ändras frekvent  medför dyra utvecklingskostnader. Likväl som produkter och tjänster förändras måste även arbetssätt och processer ibland förnyas för att möta de tuffa förutsättningar som finns. 

Illustration visar person som står på stege och matar in materia i en maskinell process, vilken leder till skapande av värde för kunden.

INFOTIV FOKUSERAR PÅ ATT SKAPA VÄRDE

Infotiv tycker att det är viktigt att fokusera på aktiviteter som skapar värde, och anser att det är nödvändigt att jobba iterativt och testa ofta. Beslut skall fattas baserat på fakta och mjukvarulösningar skall utvecklas för att uppfylla ett behov. 

En hand flyttar ett av fyra dragreglage. Ett sätt att visa hur en metod anpassas efter kundens behov.

RÄTT METOD FÖR RÄTT PROJEKT

Vi inser även alla är unika och att flexibilitet är viktigt. En metod fungerar inte överallt, och det finns alltid behov av att skräddarsy metoder och rutiner för att passa till en viss bransch eller företag. 

Illustration som visar skillnaden mellan agile och waterfall.

AGILT, VATTENFALL ELLER NÅGOT ANNAT?

Våra medarbetare har därför erfarenhet från många branscher, organisationstyper och arbetssätt. Vi kan jobba agilt, vattenfall eller någonstans där emellan. Vi hjälper gärna er organisation med frågor relaterade till mjukvaruutvecklingsprocessen och arbetssätt, och har kompetens inom:

  • Test Driven Development 
  • Data Driven Development
  • Behavior Driven Development 
  • Arbetssätt så som Agile, Vattenfallsmodellen, Lean
  • Ledarskap och coachning
En grupp kodare sitter och arbetar med datorer. Alla ser glada ut.

BEHÖVER NI UTVECKLARE ELLER LEDARE?

Behöver er organisation duktiga utvecklare och ledare som värderar test- och datadriven mjukvaruutveckling med målet att ta fram produkter som är användarvänliga och uppfyller ett tydligt behov? Ta hjälp av Infotiv i ditt nästa utvecklingsprojekt. 

Ett personalfoto på Maria Kindmark Alemyr

Kontakta Maria!

Tel: +46 76 890 78 72
E-post: maria.alemyr@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.