Två händer skriver på laptop. Ovanför syns en illustration som visar big data som går samman i fyra mindre flöden.

Ligg steget före genom datadriven utveckling

Att ta faktabaserade beslut kommer vara avgörande för att kunna ligga före “kurvan”. Vi ser till att den nödvändiga datan är tillgänglig, tydlig och lätt att dra slutsatser från.

I en tid då den tekniska utvecklingen accelererar och allt fler produkter och tjänster är digitaliserade, genereras också stora mängder data.  Denna värdefulla data behöver givetvis samlas in och hanteras. 

Ett cloud-computing-moln suger upp data ur ett föremål som liknar ett kretskort.

Vi hjälper dig utvinna insikter ur din data

På Infotiv har vi omfattande kunskaper i allt från insamlingsstadiet till att konvertera rådata till användarvänlig och tillgänglig information. Med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens utvinner vi värdefulla insikter ur informationen. Detta är nödvändiga arbetsmoment som många gånger avgör om man ligger steget före konkurrenterna eller inte. 

En illustration av hur Big Data kan struktureras, från kaos till ordning.

VI HJÄLPER DIG ATT KOMMA IGÅNG MED DATADRIVEN UTVECKLING

Låt Infotiv hjälpa er komma igång med datadriven utveckling så att ni kan fatta era beslut baserat på fakta istället för magkänsla. Vi ser till att ni har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Vi ser också till att den värdefulla datan som samlats in går att tyda och dra slutsatser från. 

Vi erbjuder tjänster inom 

  • Data Engineering
  • Data Management
  • Data Science
  • ML & AI

Våra medarbetare har självfallet rätt kompetens inom de vanligast förekommande programmeringsspråken och verktygen, såsom:

  • Python
  • Matlab
  • samt dess bibliotek och plugin relaterade till databehandling och algoritmutveckling. 

Våra medarbetare är vassa programmerare, kunniga statistiker och dessutom härliga människor som trivs i utmanande miljöer, där lagspel och kommunikation är nyckelfaktorer för att utveckla effektiva och smarta lösningar som möter användarens behov. 

Ett personalfoto på Magnus de Canesie

Kontakta Magnus!

Tel: +46 76 651 11 33
E-post: magnus.de.canesie@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.