Världsklass med varmt hjärta och skarp hjärna

Infotivs vision är att uppnå världsklass och bli en förebild för våra konkurrenter och kunder. Här kan du läsa om vad Infotiv står för och vår inriktning, både när det gäller affärsidé, vårt miljöarbete och annat som ligger nära kärnan i vårt företag.