Vår rekryterings­process

Här får du veta mer om vår rekryteringsprocess, vad som händer i de olika stegen och vad som förväntas av dig och av oss.

Alla våra tjänster utannonseras på vår hemsida och ett urval tjänster publiceras även via andra kanaler. Allt för att du ska kunna hitta det ingenjörsjobb eller övrig tjänst du tycker verkar intressant och som passar in på vad du vill och kan.

Vi läser självklart alla ansökningar vi får in till en tjänst – har du tagit dig tid att söka är det givet att vi tar oss tid att läsa! Vi vill inte riskera att missa guldkornen.

Siffran 1 i en ring

FÖRSTA URVALET

När vi gör det första urvalet bland inkomna ansökningar tittar vi såklart på dina erfarenheter – de är ofta grunden till din framtid. Men vi lägger minst lika stor vikt vid din potential, din motivation, dina värderingar och din personlighet. För oss är det skillnad på att bara vara bra och att vara rätt. Det handlar om att du, organisationen och den aktuella tjänsten ska passa ihop.

Enkelt uttryckt handlar det om att du måste uppfylla våra krav samt att din ansökan ska visa på ett intresse och ett engagemang för oss som arbetsgivare.

När ansökningstiden för varje annonserat jobb gått ut meddelar vi alla sökande om att ansökningstiden har gått ut och att vi kommer att börja arbetet med att välja ut de mest lämpade kandidaterna och om du är en av dem.

Siffran 2 i en ring

AVSTÄMNING VIA TELEFON

När vi gjort det första urvalet börjar vi oftast med en kort avstämning via telefon, helt enkelt för att få veta lite mer om dig. Vi brukar stämma av din tillgänglighet och löneförväntan så att det inte är det som det faller på i slutändan. Allt för att vi inte ska ta upp din och vår tid i onödan.

Siffran 3 i en ring

INTERVJU MED OSS

Om allt stämmer när vi pratas vid på telefon bokar vi in tid för en första intervju. Då träffar du oss och går igenom vår önskade profil och stämmer av den gentemot dina erfarenheter och önskemål. Vi ställer frågor både om din formella kompetens, vad du har åstadkommit i tidigare och nuvarande jobb men också om vad du vill framöver, vilken typ av organisation du trivs i, vad som driver dig och så vidare.

Det är även under den första intervjun som vi går igenom yrkesrollen konsult. Hur är det att jobba som konsult på Infotiv och är det något som passar dig?

Siffran 4 i en ring

VI HÅLLER DIG INFORMERAD

Efter intervjun sammanställer vi informationen och stämmer av den mot kravprofilen i ansökan. Sedan ringer vi dig och lämnar besked. Om du och vi är överens om att gå vidare så bokar vi in en andra intervju.

Siffran 5 i en ring

FÖRBEREDELSE INFÖR ANDRA INTERVJUN

I samband med kallelsen får du självklart veta vem/vilka du ska träffa så att du har möjlighet att förbereda dig. Vi ger dig också tips och råd om vad du bör lyfta fram i din kompetens och om frågor du kan ställa om ingenjörsjobbet och företaget.

Skillnaden mellan första och andra intervjun är att vid den första intervjun fokuserar vi mer på din bakgrund samt på din person – med andra ord om du passar som konsult hos oss. Den andra intervjun är mer teknisk och där går vi igenom dina kompetenser och tar reda på vad du kan tillföra i vår organisation.

Ett annat sätt att uttrycka det är att den andra intervjun är med lik en kompetensbaserad intervju.

Vi kommer sedan att hålla kontakt med dig och informera om fortsättningen av processen.

Det kan också vara så att vi – och kunden – vill att du genomför en uppdragsintervju för det tänkta uppdraget. I så fall kommer vi att kalla dig i god tid innan och naturligtvis är vi med både före, under och efter uppdragsintervjun som stöd.

Siffran 6 i en ring

PERSONLIGHETS-TESTER OCH ANDRA TESTER

Vi följer upp intervjun både internt här på företaget och med dig. Om både du och vi fortfarande vill gå vidare, genomförs i vissa fall ett personlighetstest eller andra typer av kompetenstester.

Testresultatet följs sedan upp med en intervju där testansvarig ställer frågor utifrån dina svar. Vi fokuserar på de kompetenser som är viktiga för den aktuella tjänsten. Syftet är att klargöra att du och vi har en samstämmig – och rättvisande – bild av dig.

Siffran 7 i en ring

VI TAR REFERENSER

Är du en av slutkandidaterna pratar vi alltid med minst två av dina referenser. Vi ser gärna att detta är tidigare eller nuvarande chefer. Som kompletterande referenser kan du även lämna en kollega eller samarbetspartner som känner dig väl. Vi sammanställer sen resultatet för att gemensamt fatta ett slutgiltigt beslut om du är aktuell för tjänsten eller inte.

Siffran 8 i en ring

SLUTLIGT BESKED

Vi finns med dig ända fram till dess att tjänsten är tillsatt och håller dig givetvis informerad under hela processens gång.

Siffran 9 i en ring

VIKTIGT ATT VETA

När du ansöker om jobb hos oss så hanteras din ansökan enligt vår Recruitment Privacy Policy. Läs igenom den innan du skickar in din ansökan.

Om du under rekryteringsprocessen får ett annat jobb eller inte vill gå vidare av något annat skäl är vi tacksamma om du meddelar oss detta så snart som möjligt.

Du kan givetvis söka nya jobb hos oss på Infotiv flera gånger under din karriär, och du kan också söka flera tjänster parallellt.

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna!

Ett personalfoto på Staffan Bernheim

Staffan Bernheim

Tel: +46 70 964 72 02
E-post: staffan.bernheim@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.